privacy

© Copyright GroupWillems. All Rights Reserved.

WVDN YOUNG PLANTS

VASTE PLANTEN KWEKERIJ

Uw persoonsgegevens worden door Wvdn Young Plants verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw bouwopdracht.

 

Via gdpr@willemsjan.be een schrijven aan ons adres kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://www.willemsjan.be/privacy of kan u via brief bij ons opvragen.

 

Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op gdpr@willemsjan.be of een schrijven aan ons adres.